ới mỗi gói thầu công trình hạ tầng, chi phí cho cống chiếm tới 30-40% tổng giá trị và 80% các công trình hiện đại đều sử dụng cống bê tông thay vì các loại vật liệu khác. Tuy nhiên, để có thể tham gia vào các công trình trọng điểm như vậy, nhà cung ứng phải đảm bảo có đủ modun theo thiết kế, chất lượng đồng đều và tiến độ theo kịp công trình. Giám đốc Kinh doanh, Ông Phạm Viết Cảnh – người có thời gian gắn bó với AMACCAO trong 10 năm qua nhớ lại khi ấy, đơn hàng của công trình bao gồm rất nhiều hạng mục, từ cống tròn, cống dài, hào hố kỹ thuật… Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật, sản xuất của AMACCAO phải liên tục luân chuyển ván khuôn, linh động trong sản xuất từng chủng loại để vận chuyển đến vị trí cần lắp đặt theo đúng yêu cầu của các nhà thầu thi công qua 7 huyện 1 thành phố dọc theo công trình. Kết thúc thời gian thi công lắp đặt kéo dài tới hơn 4 năm, tuyến giao thông huyết mạch, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội đối với nhiều tỉnh, thành khu vực phía Bắc thành hình và thông xe vào năm 2019, đồng thời đánh dấu thành công của một trong những hợp đồng dài hơi nhất của nhà máy cống AMACCAO.

Hiển thị tất cả 13 kết quả