Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước dạng thân đốt cường độ cao – Nodular (Pretensioned spun high strength Nodular – NPH)
Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước cường độ cao nhưng có đốt trên thân cọc, còn gọi là cọc Nodular, có cường độ chịu nén của bê tông với mẫu thử hình trụ (150 x 300) mm không nhỏ hơn 80 MPa

Hiển thị tất cả 19 kết quả